Điều khoản sử dụng

ShopABC 3 năm trước 696 lượt xem

Chào mừng bạn đến website ecshopvietnam.com Sau khi truy cập vào website ecshopvietnam.com để tham khảo hoặc mua sắm, bạn Ä‘ã đồng ý tuân thủ và ràng buá»™c vá»›i những quy định của ecshopvietnam.com Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác vá»›i chúng tôi để xây dá»±ng 1 website ecshopvietnam.com ngày càng thân thiện và phục vụ tốt những yêu cầu của chính bạn.
 
Tài khoản của bạn

Khi đăng ký tại ecshopvietnam.com, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và họ tên để có được 1 tài  khoản tại Ä‘ây. Việc sá»­ dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sá»­ dụng tại ecshopvietnam.com Ngoài ra,  những thông tin khác trong tài khoản nhÆ° tên tuổi, địa chỉ.... là những thông tin sẽ giúp ecshopvietnam.com phục vụ bạn tốt nhất.

Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có quyền Ä‘ình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối vá»›i bạn. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại ecshopvietnam.com

Bạn phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn  chịu trách nhiệm đối vá»›i tất cả các hoạt Ä‘á»™ng diá»…n ra thông qua việc sá»­ dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại ecshopvietnam.com sau má»—i lần sá»­ dụng để bảo mật thông tin của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trá»±c tiếp hay gián tiếp, đối vá»›i những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do bạn không tuân thủ quy định.
 
Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn

Khi tham khảo hoặc mua sắm tại website ecshopvietnam.com, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của ecshopvietnam.com và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì mục Ä‘ích thÆ°Æ¡ng mại. Thông tin của bạn tại ecshopvietnam.com sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buá»™c phải cung cấp những thông tin này cho các cÆ¡ quan pháp luật.
 
Trách nhiệm của bạn khi sá»­ dụng dịch vụ của ecshopvietnam.com

Bạn tuyệt đối không được sá»­ dụng bất kỳ công cụ, phÆ°Æ¡ng pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website ecshopvietnam.com Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của ecshopvietnam.com ngay khi bạn phát hiện ra lá»—i hệ thống theo số hotline của chúng tôi.
 
Trách nhiệm và quyền lợi của ecshopvietnam.com

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc trách nhiệm của mình, ecshopvietnam.com sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại website ecshopvietnam.com mà chÆ°a có sá»± đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sá»­ dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhÆ°ng sẽ được  thông báo cụ thể trên website ecshopvietnam.com.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy Ä‘Æ¡n hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số Ä‘iện thoại và địa chỉ trÆ°á»›c khi nhận Ä‘Æ¡n hàng. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, Ä‘ôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ nhÆ° trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hÆ°á»›ng dẫn hoặc thông báo hủy Ä‘Æ¡n hàng Ä‘ó cho quý khách. 
 
Giao kết giao dịch tại ecshopvietnam.com

Khách hàng khi mua sắm tại ecshopvietnam.com phải thá»±c hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tá»± nhÆ° sau:
- BÆ°á»›c 1: Tìm kiếm sản phẩm, chọn và xem chi tiết sản phẩm.
- BÆ°á»›c 2: Đặt hàng, chọn số lượng và Tỉnh/ Thành, thông tin người nhận hàng.
- BÆ°á»›c 3: Xác nhận Ä‘Æ¡n hàng từ GameShop đối vá»›i Ä‘Æ¡n hàng của quý khách bằng E-mail hoặc tin nhắn SMS.
- BÆ°á»›c 4: Khách hàng thanh toán tiền mặt tại cá»­a hàng hoặc thanh toán bằng chuyển khoản.
- BÆ°á»›c 5: Gá»­i và nhận hàng.

Chính sách đổi trả hàng

Vui lòng xem tại liên kết sau Ä‘ây

PhÆ°Æ¡ng thức thanh toán

Vui lòng xem tại liên kết sau Ä‘ây

Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào về những thỏa thuận dÆ°á»›i Ä‘ây, xin vui lòng thÆ° cho chúng tôi qua hotlline